DU B2B-B2C E-shop

DU B2B-B2C E-shop

  • B2B-B2C E-shop σε Magento 2 με μονανδικό UX/UI σχεδιασμό
  • Αμφίδρομη διασύνδεση με ERP
  • One step checkout
  • Blog
  • Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής
  • Διασύνδεση Skroutz & άλλων marketplaces

Τιμή: 29500€