DU B2B E-shop

DU B2B E-shop

  • B2B E-shop σε Magento 2 με μονανδικό UX/UI σχεδιασμό
  • Αμφίδρομη διασύνδεση με ERP
  • One step checkout
  • Blog
  • Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής

Τιμή: 24200€