Το Google+ είναι το Social Media Network της Google. Έχει την δυνατότητα να  προβάλει την επιχείρησής σας μέσα από μια Business Google Plus Page.

Η δυνατότητα σύνδεσης του Google Plus με το Web Master Tool της ιστοσελίδας σας, βοηθά την ιστοσελίδα σας να έχει μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα φυσικά οργανικά αποτελέσματα της Google.

H DigitalUp κατασκευάζει Business Pages του Google+, έτσι ώστε η επιχείρησή σας να έχει μια πιο ολοκληρωμένη παρουσία στο χώρο των Social Media. Επιπλέον παρέχει την δημιουργία περιεχομένων που είναι μοναδικά ή συνδυάζονται με άλλα Social Media Networks.