Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Branding & Design

design

Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας

Μια επιτυχημένη επιχείρηση βασίζεται όχι μόνο στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει αλλά και στη μοναδικότητά της. Αυτό επιτυγχάνεται με μια «ισχυρή» εταιρική ταυτότητα.

Η εταιρική ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση παρουσιάζει τον εαυτό της όχι μόνο στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στους συνεργάτες της, στους εργαζομένους της, τους ανταγωνιστές της καθώς επίσης και στους ενδεχόμενους επενδυτές που μπορεί να που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Στην DigitalUp για να σχεδιάσουμε μία επιτυχημένη εταιρική ταυτότητα επιτυχημένη, φροντίζουμε το σύνολο των στοιχείων της να είναι συνδεδεμένο τόσο με τη φιλοσοφία της όσο και με τα επιμέρους στοιχεία. Αυτό το πετυχαίνουμε μέσα από τη χρήση της κοινής χρωματικής παλέτας, τις σχεδιαστικές γραμμές αλλά και τα επιμέρους γραφιστικά στοιχεία που τη συνθέτουν.