Ευκαιρίες Καριέρας

digitaluppers

Ευκαιρίες Καριέρας

Θέλετε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής και συνεχώς αναπτυσσόμενης ομάδας; Join Us!

Code Guru

Web Developer

Η DigitalUp, αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του Digital Marketing, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Web Developer με στόχο την κατασκευή website, eshop και minisite. Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό πνεύμα, βρίσκεις ευρηματικές λύσεις και ενημερώνεσαι συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες τότε σίγουρα θα θέλουμε να σε γνωρίσουμε!

Θα πρέπει να ξέρεις ότι στην καθημερινή μας εργασία:

Σχεδιάζουμε με HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, jQuery & jQuery UI πάντα με responsive design
Τρέχουμε τις εφαρμογές μας σε περιβάλλον LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
Δημιουργούμε web εφαρμογές & minisite σε MVC PHP Frameworks
Επικοινωνούμε με εξωτερικά API με webservices (Rest, Soap, XML-RPC)
Αναπτύσσουμε site & eshop σε open source πλατφόρμες

Επιπλέον θέλουμε να έχεις:

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, αν είσαι άντρας

Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα αν έχεις:

Επαγγελματική εμπειρία σε Magento
Τουλάχιστον 1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Ικανότητα και θέληση για νέες τεχνολογίες
Πτυχίο σχολής πληροφορικής ή σχολής θετικής κατεύθυνσης

Aρμοδιότητες:

Συνεργασία με την ομάδα των developers για την ανάπτυξη eshop, website, minisite & web εφαρμογών.
Συνεργασία με το τμήμα marketing για την τεχνική υλοποίηση των digital ενεργειών

Παροχές:

Η εταιρία μας παρέχει:
Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Βonus επίτευξης στόχων
Συνεχή εκπαίδευση
Ομαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Extra Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη-Ασφάλιση

Marketing Guru

Performance Marketing Specialist

Ο Performance Marketing Specialist είναι υπεύθυνος για την κατανόηση των στόχων των πελατών, τη δημιουργία και τον καθορισμό στόχων καμπάνιας και την επίτευξη των προσδοκιών τους. Ο Performance Marketing Specialist συντονίζει με την ομάδα του/της για να δημιουργήσει στρατηγικά το ιδανικό σχέδιο ψηφιακού μάρκετινγκ, που συνδυάζει δημιουργικότητα και γνώση, για την επίτευξη των στόχων της καμπάνιας και την αύξηση της απόδοσης της επένδυσης. Θα πρέπει να έχει ισχυρή κατανόηση του μάρκετινγκ απόδοσης και των τρέχοντων εργαλείων και στρατηγικών μάρκετινγκ, για να δημιουργήσει και να εφαρμόσει επιτυχημένες ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες.

Προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε Marketing/Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση digital marketing με ικανό portfolio λογαριασμών
Αποδεδειγμένη γνώση των web advertising tools & platforms (Google AdWords, Facebook & Instagram ads, mail marketing)
Καλή γνώση και κατανόηση των web και των social media analytics
Αναλυτική σκέψη
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

Θα θέλαμε να έχεις:

Πιστοποιήσεις σε Google AdWords/Analytics
Facebook Blueprint

Αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός, ανάλυση, υλοποίηση και βελτιστοποίηση των digital campaings σε Google, Social Media & Mail Marketing
Συνεχή παρακολούθηση και βελτιστοποίηση βάσει των εργαλείων analytics, των KPI’s και των στόχων που έχουν τεθεί.
Αναλυτικό Reporting
Ανάλυση ανταγωνισμού
Συνεργασία και επικοινωνία με την υπόλοιπη ομάδα του marketing, τους designers για τη γραφιστική υλοποίηση και τους developers για την τεχνική υλοποίηση των digital ενεργειών.
Επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες για τον καθορισμό των στόχων
Reporting

Παροχές:

Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Βonus επίτευξης στόχων
Συνεχή εκπαίδευση
Ομαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξη

Web design

Junior Designer

Η DigitalUp, αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του Digital Marketing, επιθυμεί να προσλάβει Junior Designer . Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό πνεύμα, βρίσκεις ευρηματικές λύσεις και ενημερώνεσαι συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες τότε σίγουρα θα θέλουμε να σε γνωρίσουμε!

Προσόντα:

Σχεδιάζουμε με Illustrator και Photoshop.
Αναπτύσσουμε site & eshop
Δημιουργούμε GIF για Facebook και Instagram
Δημιουργία Banner Animation Gift για Google AdSense και Google AdWords
Banner για Newsletter και Mail Marketing
Web Design
UX ( User Experience )
UI ( User Interface)
Λογότυπα Πελατών
Θα εκτιμηθεί η χρήση Premiere

Αρμοδιότητες:

Συνεργασία με την ομάδα των developers για την ανάπτυξη eshop, website, minisite & web εφαρμογών.
Συνεργασία με το τμήμα marketing για την τεχνική υλοποίηση των digital ενεργειών

Παροχές:

Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων και εμπειρίας
Βonus επίτευξης στόχων
Συνεχή εκπαίδευση
Ομαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Extra Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη-Ασφάλιση