Web Design

Branding & Design

design

Web Design

Η εμπειρία μας στο web design στοχεύει στην ανάπτυξη ενός brand, στη βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη και στη σύνδεσή του με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του brand.

Η διαδικασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια που εξασφαλίζουν το βέλτιστο εικαστικό αποτέλεσμα από πλευράς User Experience. Ξεκινώντας από το κομμάτι της έρευνας, συλλέγουμε και αναλύουμε τα δεδομένα της αγοράς στην οποία στοχεύουμε, κατηγοριοποιούμε τα κοινά – στόχος και στη συνέχεια αναπτύσσουμε τη σχεδιαστική πρόταση που ταιριάζει στις εμπορικές ανάγκες του πελάτη.

Ακολουθώντας πάντα τα τελευταία trends και τεχνολογίες στο UI (User Interface) αλλά και στο UX (User Experience) Design, βελτιώνουμε συνεχώς τη μέθοδό μας, δημιουργώντας πιο πετυχημένα και λειτουργικά έργα για τους συνεργάτες μας όπως websites, e-shop κ.α.