Σύνδεση E-shop σε πρόγραμμα ERP - Κατασκευή Ιστοσελίδων - DigitalUp

Η διασύνδεση του Magento 2 e-shop με το ERP σας δίνει την δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης του e-shop για την διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά και την ευκολία καταχώρησης των προϊόντων σε ένα μόνο σύστημα.

Έχουμε υλοποιήσει διασύνδεση με μερικά από τα πιο γνωστά ERP της αγοράς όπως SoftOne, Galaxy, Atlantis, PrismaWin, SmartWare & Κεφάλαιο και μπορούμε να αναλάβουμε τη διασύνδεση του Magento 2 με οποιοδήποτε ERP έχετε. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.