Στη διαδικασία SEO onsite (on page optimization) κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες που επηρεάζουν την κατάταξη που έχουν σχέση με το website ή το eshop.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Meta Title
  • Meta Description
  • Keyword Density
  • Meta Keywords
  • Tags
  • Friendly Urls
SEO onsite - Digital Marketing - DigitalUp

Το σωστό και ενημερωμένο περιεχόμενο είναι σημαντικό για την on page βελτιστοποίηση. Όλα τα site που κατασκευάζει η DigitalUp παραδίδονται και ακολουθούν όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το on site SEO.