Τι είναι το ROI; Είναι το ακρωνύμιο του Return on Investment (Απόδοση της Επένδυσης).

Προκύπτει από το εξής κλάσμα:

ROI= (Έσοδα μιας επένδυσης – Κόστος της επένδυσης)/Κόστος της επένδυσηςΠρέπει πάντα να είναι θετικό και μεγαλύτερο της μονάδας.

Ένας δείκτης που επηρεάζει θετικά το ROI, είναι ο κύκλος ζωής ενός πελάτη.

Στη DigitalUp μας ενδιαφέρει όλος ο κύκλος ζωής ενός πελάτη που περιλαμβάνει 6 στάδια:

  • Υποψήφιος πελάτης: Πιθανοί πελάτες από έρευνα ή από λίστες
  • Νέοι πελάτες: Πελάτες που αγοράζουν για πρώτη φορά
  • Ενεργοί πελάτες: Πελάτες που αγοράζουν προϊόντα-υπηρεσίες
  • Επαναλαμβανόμενοι πελάτες: Πελάτες που θέλουμε να τους διατηρήσουμε
  • Περιστασιακοί πελάτες: Εποχιακοί πελάτες, πελάτες μη επαναλαμβανόμενοι
  • Πρώην πελάτες: Πελάτες που έχουν σταματήσει να συνεργάζονται μαζί μας

Επιπλέον, στη DigitalUp εξετάζουμε το ROAS: Return on Ad Spead, το οποίο δείχνει πόση είναι η απόδοση κάθε ενέργειας της επιχείρησης, όπως το κόστος απόκτησης νέου πελάτη.